Καιροί και λόγοι
ένας μέσα στον άλλον,
ερωτευμένα έντομα
σε πτήση•
αφρίζει επάνω στη γραμμή της ένωσής τους
η αφήγηση ανάμεσα στις θάλασσες.
Δεξιά, η Βαλτική.

Ζω, μα από ποιά πλευρά; 

  Βερμίου κατάβαση, Εκδόσεις Πατάκη, 2010