[Εγώ]

Κάποτε θα βρω
Το θάρρος και θα φύγω
Από εμένα

 

[Ο κόσμος]

Ο κόσμος είναι
Μια οθόνη ανοιχτή
Στην ερημιά του

 

      Παράξενη εξήγηση 22, Γαβριηλίδης, 2018