απ’ το ύψος των περιστάσεων
εξαφανίστηκε το ύψος

πλέον έχουμε να κάνουμε
μόνο με περιστάσεις

το κατάλαβαν καλά

οι εναερίτες
εμφανώς
καψαλισμένοι

 

     Μισές αλήθειες, Μελάνι, 2012