Η νύχτα μου υποφέρει την ταραχή του ωκεανού, την εμμο-
νή του βράχου. Η μέρα μου απαιτεί το ήθος της αγρύπνιας.
Αν τα βολέψουμε και πάλι χάρη στο δίκιο του άδικου, εμένα
στον Καιάδα ρίξτε με ως σώμα χωλό του μέλλοντός μας.

 

      Με την πλάτη στο παρόν, Κέδρος, 2014