Λυπάμαι γι' αυτό που είμαι, γι' αυτό που βλέπω. Γι' αυτό
που δεν μπορώ να πράξω ή δε θέλω. Για την αλμυρά λίμνη
που επιπλέω.
Λυπάμαι για τη θλίψη του ποιητή· για το πώς βαραίνει το
αριστερό του μάτι. Για την έπαρση του δεξιού λυπάμαι.

 

      Με την πλάτη στο παρόν, Κέδρος, 2014