Το μελάνι μου λογαριάζεται από σόι ηρώων. Ευταξία θρι-
άμβων η γραφή μου. Ανεξίτηλο αποτύπωμα πράξης και τά-
ξης. Όπου κάθε συλλαβή τσακίζει τη λέξη της. Και η λέξη
συντρίβει την έννοιά της.
Θα γίνω κι εγώ πατέρας. Τα παιδιά μου θα τρέφονται με τα
κομμάτια των παιδιών σας

 

 

      Διηγήσεις πόλεων, Κέδρος, 2016