Τινάζουν τη νύχτα απ' τα μαλλιά τους
Τακτοποιούν τα στρωσίδια· μισή κουβέρτα
επάνω, μισή κουβέρτα κάτω
Τώρα διπλώνουν τη στρωμνή· παρειές
από χαρτόνια συσκευασίας
Κι ύστερα αφήνουν την πλατεία· ξεχύνονται
στους δρόμους
Νεαρές λέξεις διασκελίζοντας τις συμβάσεις
του κόσμου
Και παραμάσχαλα το προσκεφάλι· μια
αλλαξιά ηπείρους στη
νάιλον σακούλα

 

     Διαλεκτική βυθού, Μανδραγόρας, 2014