Μισώ
Την επιβεβλημένη χαρά
-Eνα φτηνό performance-
Εγώ έχω το γουργούρισμα
Της γάτας μου

Αυτό φτάνει

 

    Βλέπω Ακόμα Παιδικά, Θράκα, 2017