Φριχτό καλοκαίρι
τα περιστέρια
ο άλλος κόσμος
που πάντα λάμπει
στα μάτια σου
στα μάγουλά σου

 

     Τα στίγματα, 1962