Λάζαρος Μ. - Τρεις γέφυρες

Φωτογραφίες
2015

Βαρέθηκε κι ο Λάζαρος

την ευτυχία της κατ' έτος αναστάσεως 

ήρε τον κράββατόν του 

επέστρεψε 

Έκλεισε τα μάτια

τον ευεργέτη του 

απ' έξω

 

        Φωτογραφίες, Μελάνι, 2015

 

 

Περισσότερα από τον/την Σακελλαρίου Σοφία

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2022 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά