Ο πατέρας μου έλειπε,
η μάνα μου δούλευε
και τις νύχτες το σπίτι μας έσταζε.

Έτσι έμαθα από μικρός
να προφητεύω το μέλλον.

Ο πατέρας μου, βλέπω, θα λείπει,
η μητέρα μου, βλέπω, θα δουλεύει
και τις νύχτες το σπίτι θα στάζει για πάντα

In the long, long years of defeat
στα μακριά, τα ατελείωτα χρόνια της ήττας.

 

      Δεν είναι τίποτα και άλλα ποιήματα, Τυπωθήτω, 2008