Ξαπλωμένα γιγάντια σώματα κοιτάζουν τον ουρανό.

Στον ορίζοντα εξελίσσονται οροσειρές και νησιά,

Ακούει τα σχέδιά μου χαμογελώντας.

Στο βάθος μια θάλασσα σίγουρη,

Αποδέχονται την εναλλαγή τους

Παραπέρα οι κολώνες πιο ήρεμες,

Δίπλα μου τρέχει ιλιγγιωδώς,

Μια άσφαλτος από σκέψεις

Υφαίνω τον εαυτό μου συνέχεια,

Πάνω σε αιώνιες, παράλληλες ευθείες.

Υφαίνω τον εαυτό μου συνέχεια,

Μια άσφαλτος από σκέψεις

Δίπλα μου τρέχει ιλιγγιωδώς,

Παραπέρα οι κολώνες πιο ήρεμες,

Αποδέχονται την εναλλαγή τους

Στο βάθος μια θάλασσα σίγουρη,

Ακούει τα σχέδιά μου χαμογελώντας.

Στον ορίζοντα εξελίσσονται οροσειρές και νησιά,

Ξαπλωμένα γιγάντια σώματα κοιτάζουν τον ουρανό.

 

       Τούνδρα, εκδόσεις πηγή, 2017