Μια Τούνδρα από σκέψη.
Το βάπτισμα αρχίζει πάνω σε γρασίδι,
άσφαλτο και λάμπες.
Ρυθμικότητες του ταξιδιώτη.
Σε λίγο θα ονομάζομαι δρόμος.

 

     Τούνδρα, εκδόσεις πηγή, 2017