Κανείς δεν θα 'βγαινε
νύχτα να φέρει σύκα
αν είχε ακούσει για φίδι.
Άλλο να μην ξέρεις το σωστό
άλλο να το κάνεις.

 

     Εσένα, Ίκαρος, 2017