Κανένας κύκλος δεν στέκεται
ανάμεσα σε κλαδιά.
Προχωράει
και πέφτει ή ξεφεύγει.
Στην τροχιά του ελπίζει.
Κι ας γίνεται φως στον ουρανό τις νύχτες.

 

     Εσένα, Ίκαρος, 2017