Κάτι σαν φτερό
λευκού ερωδιού.
Κάτι σαν σπινθήρισμα
έναστρου ουρανού
ή κάτι σαν έναυσμα
φωνής μελωδικής
φρύνου μυθικού
από τα έγκατα της λίμνης
έκανε το νούφαρο να λικνιστεί
ισχυριζόμενο
πως όλα αυτά
ουσιαστικά
είναι η περιγραφή
του εύστοχου τριγμού
στο κέντρο
της ψυχής σου.

 

      Calcarea Carbonica, κύμα, 2017