Ήθελα να σπρώξω την τελεία
ν’ απλωθεί το γεγονός
περισσότερο από της τάξης το νόμιμο.
Να ταλαντωθούν τα συναισθήματα
στην παραφορά
υποκλινόμενα
στη πλημμύρα των λέξεων
και αφού εκτεθεί
με την παραμικρή λεπτομέρεια
η εξομολόγηση,
να είμαι πλέον σίγουρος
πως κάτι από εμένα,
τον τετράγωνο κόσμο σου ανέτρεψε.

 

     Calcarea Carbonica, κύμα, 2017