Δέντρο πώς

το Δέντρο

φύλλα όλα

όλα και

κλαδιά

ψηφίδες

καταρρέουν                                                     (α)

καταρρέουν    

καταρρέουν                                         (λ)

καταρρέουν μ

ί

                                   

                                                            (λ)

                                                                         

                                                                       (α)

τότε μου                                                         

τότε

για

πισίνες

μαλιμπού

   κι αναν         

ά                     

α    λα

α    la                 

   κι αναν  λα

 

εσύ μίλα μου τη θέρμη του νερού στο στόμα

 

Είναι, εκδόσεις ΦΡΜΚ, 2015