- το φως λάμπει στο μέταλλο Το φως λάμπει στο μέταλλο

  σκοτεινό κι ατάραχο στο φως Σκοτεινό κι ατάραχο στο φως

  στα χέρια μου στέκεται Στα χέρια μου στέκεται

  σκοτεινό τότε κι ατάραχα Σκοτεινό τότε κι ατάραχα

  ανήσυχο σαν άδειο ξεκουρδίζεται Ανήσυχο σαν άδειο ξεκουρδίζεται

  και δε φωτίζει τίποτα Και δε φωτίζει τίποτα

  ένα τίποτα φωτίζει Ένα τίποτα φωτίζει

  μα πώς να λάμψει σκέφτομαι Μα πώς να λάμψει σκέφτομαι

  να λάμψει μα εγώ Να λάμψει μα εγώ

  και τι να κάνω εγώ Και τι να κάνω εγώ

  τι άλλο εγώ να κάνω Τι άλλο εγώ να κάνω


  κάτω από το φως Κάτω από το φως

 

    K-On, εκδόσεις Εντευκτηρίου, 2011