Τελικά, στα μαθηματικά τα χαλάσαμε.
Πρόσθετα.
Αφαιρούσες.
Πολλαπλασίαζα.
Διαιρούσες...

  Furor Scribendi, εκδ.Ars Poetica, 2013