Με γέννησε –την ξέρω
Ακόμη και στoν άλλο κόσμο

Μόλις της πω πως έρχομαι
Θα ανοίξει φύλλο σαν δαντέλα

 

     Μεταμορφώ[θ]εις, Πατάκης, 2018