Γλιστράει ο Δεκέμβριος στη βροχερή σου πλάτη
και το εύφορο χωράφι της κοιλιάς σου
αργοσέρνεις στα σεντόνια μουσκεμένο
και τον ρύακα της σάρκας σου τανύεις,
αλλ’ ακόμα
αργείς να ξημερώσεις,
εσύ, θεριό της ραθυμίας,
κορμί, νερό και χώμα

 

     Χάσμα βαθύ, Οδός Πανός, 2018