Στέκομαι ακίνητος, αλλιώς περπατάω. Τα δέντρα μοιάζουν ίδια όπως
την προηγούμενη μέρα. Κρατώ το όνομά σου μυστικά, χωρίς να θέλω
να περιττολογώ. Διάφορα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει μια ανυπόμονη και
διαρκή ουρά μπροστά μου. Ο ήλιος έχει ξεπροβάλλει πυρωμένος από
τα κτήρια ψηλά. Σε σκέφτομαι στο μακρινό σου δωμάτιο, σε άλλους χρόνους,
να συγκεντρώνεις προσεκτικά αράδες όπως τα φευγαλέα πουλιά.

 

             [2018]