Άτιτλο 4.

Εφήμερα ζώα
2018

Στη γέφυρα της Βαρσάουερ τα κρεμασμένα λουκέτα των

ερωτευμένων δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα διερχόμενα 

τρένα.

 

Στάθηκα εδώ ψηλότερα κι έδιωξα με το χέρι το σύννεφο.

 

Ο κόσμος - λίθινη εποχή κι εποχή του σιδήρου

Ο κόσμος - τα μάτια μου μεγάλωσαν δυο νούμερα 

Ο κόσμος - ράγες απέραντες 

 

Ράγες απέραντες και χαλίκια 

 

      Εφήμερα ζώα, Θράκα, 2018 

 

Περισσότερα από τον/την Οικονόμου Βασιλεία

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά