Η πανίδα του ηλιακού

Η μαύρη ανάμεσα
2018

δυο γεράκια
μια καρακάξα
κι ένας γλάρος
σημαίνει
μένω μαζί σου
πεταρίζει χαρούμενα
η μαύρη
ανάμεσα

 

      Η μαύρη ανάμεσα, Κύμα, 2018

Περισσότερα από τον/την Μεζίτη Μάνια

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2022 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά