Πες μου
υπάρχει κάτι
να κάνω ακόμα για σένα
Ξήλωσε απ’ τα ρολόγια τους δείκτες
Ρίξου στο μαύρο της νύχτας
σαν κεραυνός και φωτεινός για πάντα
χαράξου πάνω μου
Φέρνει ο χρόνος τα δάχτυλα
στον κόμπο των λέξεων

Είμαστε στην τελευταία σελίδα

 

     Οπαλίτα, 2018 (Διανομή: Εκδόσεις των συναδέλφων)