Πάμε να φύγουμε
είπε

Μ’ έπνιξε ένα κύμα λαχτάρας
και πέταξα

 

     Οπαλίτα, 2018 (Διανομή: Εκδόσεις των συναδέλφων)