Άκου
Τα πράματα είναι σοβαρά
Θέλω να παίξω ένα παιχνίδι αλλά
μου λείπει ένας ακόμα

Tι παιχνίδι
απάντησε

Λοιπόν

Εγώ θα πεθαίνω κι εσύ θα με κοιτάζεις

 

     Οπαλίτα, 2018  (Διανομή: Εκδόσεις των συναδέλφων)