(09:14) Αυτονόμηση των σημείων

 

Οι ράγες οδηγούν στο χολ.
Δυο φράσεις ηλιαχτίδας στην επίπεδη σάλα 
γεμίζουν το κενό μηνών χωρίς επίσκεψη
με το εναιώρημα βουβών συμβολισμών.
Ο νους καταδύεται
σε δυο διπλούς καθρέφτες της μνήμης
και της ζωής
που σβήνουν στην ηλιόσκονη δείχνοντας ο ένας
πως δεν υπήρξε ο άλλος.

 

       Το ξυράφι του Όκαμ, Μικρή Άρκτος, 2014