Το μοναδικό φαγώσιμο μέσα στο ψυγείο
η φαινομενολογία του Χούρσελ
όπως καθρεφτίζονταν
στις τεντωμένες τρίχες μαύρης γάτας

Στο σκοτάδι δεν το βλέπω, μόνο
γνωρίζω πως στο τέλος θα λιώνει
πάντα ο πάγος,

θα λιώνει αφήνοντας τα υγρά του στίγματα,
σημάδια στο κενό του ανοίγματος

Μόνος περιμένω.

Δεν σηκώθηκα ποτέ από την πολυθρόνα,
ποτέ όσο τα σημάδια αναριγούν
μέσα στις σκιές τους 

 

     Ανάμεσα στον Φόνο και τον Χρόνο, Ρώμη 2018