Έμαθα να μπαίνω
ήσυχα στα κλειδωμένα

Να ημερεύω τα σκυλιά σου
γιατί ξέρω να λύνω
δίχως απώλειες τα μυστικά
Να βυθίζομαι στο κορμί σου
σαν 'να μαι η σκιά του το μεσημέρι

Να λέω κείνο το ρήμα
με φτερά ανοιγμένα

 

     Φως ορυχείου, Μελάνι, 2011