Χρόνια τώρα μαζεύω τα σύννεφα
τους κεραυνούς που μέσα τους κρατούν
Τους βάζω παπούτσια
και πέφτουμε στης γης το κορμί

Ίσως το μαύρο κουτί
καταγράψει το α και το τι
με τη χαίτη στον άνεμο

 

     Νησί δίχως φύλλα, Λωτός, 1992