Τη γύμνασα
τη μαύλισα την αγάπη σου
που μου ανεβαίνει στον ώμο
σαν περιστέρι

 

     Το σοφό σαλιγκάρι, Συμείον, 1980