Στο σανατόριο ο Χανς έβηξε ξερά
και η ρωγμή βάθυνε στον τοίχο.
Αυτό που ζητάς εσύ είναι δύσκολο
κι αυτό που ζητώ εγώ αδύνατο, του είπε.
Την παρακολουθούσε να στριμώχνει
όπως όπως το βράδυ τους
τσαλακωμένο σε μια βαλίτσα.
Καταλαβαίνω, της απάντησε.
Έξω ερήμωνε.

 

     Οι ομοτράπεζοι της άλλης γης, Γαβριηλίδης, 2016