Κυνηγούσε μια λέξη στους ανελκυστήρες
βαμμένη στα χρώματα
της προσωρινότητας του θανάτου.
Τον απέφευγε μη ξέροντας πως
είχε εγκατασταθεί
στους γευστικούς κάλυκες
της γλώσσας του
δηλώνοντας χωρίς αιδώ ότι
το τέλος έχει αξία όταν επανέρχεται.

 

      Εξόριστες σκέψεις, κύμα, 2018