Μακάρι να μην έρθεις
Να χαθείς
Στους δρόμους
Πιο πέρα κι απ΄το πέρα
Εκεί θα έχεις λόγο να υπάρχεις
Εδώ χρησιμότητα καμία
Ομολογώ
Θέλω τόσο πολύ να λείψεις
Τα πόδια σου να μην πατήσουνε στη γη μου
Εσύ ένας εκ γενετής φυσιολάτρης
Γεωργός του κάμπου
Εραστής ανθέων
Εσύ, ο άχραντος
Μακάρι να χαθείς
Σε άλλους κήπους
Να μπορούν να σε δεχτούν
Αυτούσιο
Λειτουργό καθημερινής φροντίδας
Εκεί να πας
Εκεί που θέλουν να πιστεύουν
Στους ναούς της αγάπης τους
Εκεί που κλίνουν το γόνυ από συνήθεια
Που δεν τους νοιάζει ο πόνος της επίκλησης
Δέομαι πολλάκις
Μην έρθεις

 

    Μουσείο Άδειο, Μελάνι, 2013