Με προθυμία αφέθηκαν στα χέρια φωτογράφου
Κόσμημα τοίχου ετοιμόρροπης εστίας
Ζεύγος και τέκνα
Πίσω από τζάμι σπασμένο
Με χείλη κλειστά
Εγκλωβισμένα υπολείμματα ιστορίας
Είναι και οι λέξεις σαν τους προγόνους
Κάποτε στέκουν
Έτοιμες προς διαιώνιση
Με αίσθημα αυτοδιάθεσης
Ρυτιδιασμένοι συνοριοφύλακες
Πολύτιμο φορτίο η μνήμη 

 [2014]