Είναι καλά εδώ
στο μικρό πριγκιπάτο των λέξεων.
Έχει θέα στο κενό
και μπορώ
να σκέφτομαι ή να μη σκέφτομαι
κατά βούληση.
Η φθορά που προξενώ
επουλώνεται εύκολα
απ’ το δώρο των διαγραμμένων λέξεων
που
-σε ακραία ταλάντωση-
σου αντιγυρίζω
αφού δεν έχω πια τι να τις κάνω.

 

     Η Επίμονη Αφήγηση, Πατάκης, 2017