Το Γιουλάκι ήταν θηρίο με μπουκλωτά μαλλιά
Μαύρο κατσίκι
Αγριοκόριτσο
Στο δημοτικό καθόταν πρώτο θρανίο
Για να δαμάζεται πιο εύκολα
Και αν πήγαινε με σχολικό,
θα ’ταν σίγουρα το μαγκάκι της γαλαρίας.
Αν ήταν γραφή, επίσης, το Γιουλάκι θα ’ταν
Η τελευταία λέξη της πρότασης
Κι αν ήταν νερό, θα ’ταν μόνο νερό.

Το Γιουλάκι, που έφυγε σήμερα,
δεν διάβαζε με τίποτα ποιήματα.
Αλλά σίγουρα ακόμα και κάποιος που δεν την ήξερε
θα μπορούσε να διαβάσει ένα ποίημα γι’ αυτήν.

 

     Η θηλή της λήθης, Γαβριηλίδης, 2018