Νόστος άγνωστος

Τα μολύβια της Σάγιοκο
2018

Θαμπώνει οργώνοντας τον θαλασσινό ορί-
ζοντα το βλέμμα

Καταγωγή, ιθαγένεια, στάχτη

 

    Τα Μολύβια της Σάγιοκο, Γαβριηλίδης, 2018 

 

Περισσότερα από τον/την Κονάρης Μιχάλης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2024 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά