Στις κορφές
αδιάλειπτα έναστρες
εκστατικά κοιτάζω

Κάλυψέ με στην απουσία μου
με δάχτυλα τρεμάμενα
κι εγώ θα σε ανταμείψω
με το φως τους

 

     Έκθετοι μονόλογοι, Γαβριηλίδης, 2018