[πλευρικά]

Πλευρικά
2015

Η Εύα είχε κάποτε μια μάνα. Ποτέ δεν τη γνώρισε
μα ούτε και ποτέ ζήτησε να τη δει. Λογαριασμός δι-
κός της. Παρ' όλα αυτά και για να συνεχίσω, έχω
μιαν απορία: τι όνομα συζύγου δηλώνει στην ταυτό-
τητα και ποιος είν' ο πατέρας;
     Λέει μάνα μόνο μάνα λέει και δείχνει πλευρό.

  Πλευρικά, Γαβριηλίδης, 2015

Περισσότερα από τον/την Κλιγκάτση Μαίρη

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2023 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά