Εσύ μετράς
Όλο μετράς
Εγώ κι εσύ.
Εσύ κι αυτοί
Κι εμείς
Κι εσείς
Όλο μετράς
Αυτά που λες
Αυτά που θες
Μετράς τα πόσα
Τα τόσα
Όλο μετράς

Εγώ είχα ένα
Κι αυτό στο χάρισα
Εγώ είχα κανένα
Έγινα τα πάντα

 

     Οι στροφές και ο δρόμος, Κουκούτσι, 2018