Κατέχει την τέχνη αυτός ο άνθρωπος
Βλέπω τι ωραία δουλεύει
και φτιάχνει κήπο με λίγη κοπριά
Είναι καλός
Σε κάνει να πιστεύεις ότι έτσι μόνο
ανθίζει κάτι -αν το αγγίξουν
βρώμικα χέρια

    σαραντατέσσερα, ΣΑΙΞΠΗΡΙΚόΝ, 2014