Βρεθήκαμε ύστερα από χρόνια
αγκαλιαστήκαμε
και δεν χρειάστηκε να πούμε πολλά
ήξεραν τα σώματά μας
τι έπρεπε να γίνει

Φροντίσαμε μόνο μη μείνουμε γυμνοί
με όλο μας τον έρωτα
προς θεού
μην κάνουμε αυτό το λάθος

  σαραντατέσσερα, ΣΑΙΞΠΗΡΙΚόΝ, 2014