Ο Λευτέρης Πούλιος είναι χάλκινο έλασμα
Ό,τι τον αγγίζει γίνεται ηλεκτρικός λαμπτήρας
Τον αγγίζει μια γυναίκα και γίνεται θάλασσα
Τον αγγίζει ένα δέντρο και γίνεται ποταμός
Τον αγγίζει η Πεντέλη και γίνεται Όλυμπος
Νεροσταγόνες κατεβαίνουν στο κορμί του
Φύκια της Αμοργού αγριόκρινα της Θεσσαλίας
Στο κεφάλι του ένα τρομαγμένο δάσος όλο λεπίδια
και νεκρόσιτα πουλιά
Στα χέρια του παλιά νομίσματα και το ραβδί της Κίρκης

 

     Τα Μαστίγια, Τομές, 1980