Από γυαλί είμαι
Όχι από χώμα και νερό
Από γυαλί και κρύσταλλο θαμπό

Για να με σπάζεις

 

     Τα Λιλιπούτεια, Γαβριηλίδης, 2015