Θελκτικό

Η χειρουργική των έσω ουρανών
2014

Εν αναμονή του ιατρικού
ανακοινωθέντος.
Γνωρίζω ότι πάσχω από εμμονή.
Με κυνηγά η Μοίρα
ή αλλιώς
η επιλογή του τραγικού.
Λάκκο σκάβω
αλλά δεν ξέρω πόσες φορές
πρέπει να με θάψω κατά το εικός
και το αναγκαίον.

Μένω με την απορία στο ερώτημα
να με ερμηνεύσω
από γραμματικής και συντακτικής απόψεως.

  Η χειρουργική των έσω ουρανών, Ars Poetica, Βέροια, 2014

Περισσότερα από τον/την Κατσαρός Αχιλλέας

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2023 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά