Το σπίρτο που έχεις
για να βλέπεις
μην το φέρεις κοντά.
θ'  αρπάξουμε.

 

    Γιατί καθετί που πουλιέται δεν έχει καμία αξία, Ash in Art, 2007