Άτιτλο

Άγναφα Ράκη
2016

Λίγες κουβέντες
Για τον καιρό ανταλλάξαμε
Το παιδί μακριά
Όλα εκείνα τα πρωινά

Έπινα τον μόχθο σου μονορούφι
Δυο φιλιά και φως
Πολύ φως
Η κοινή ζωή μας

Σύντροφοι χωρίς συντρόφους

                                                        Διμηνιό, 9.5.2015 


   Άγναφα Ράκη, Εκδόσεις Σοκόλη, 2016 Περισσότερα από τον/την Ιωσήφ Χάρης

Με την ευγενική υποστήριξη:
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

©2015-2023 poets.gr |

Επιμέλεια: Μάνια Μεζίτη

poets.gr

Χρονολογικά

Αλφαβητικά